Funkce srdce

Srdce má dvě hlavní funkce. První funkcí je funkce mechanická, kdy srdce pracuje jako „pumpa“. Přečerpává přitékající krev z žilního systému. Nejprve krev proudí do plicního řečiště a poté do řečiště systémového. Druhou funkcí srdce je endokrinní činnost. Produkuje dva peptidy ANP (atrial natriuretic peptid) a BNP (brain natriuretic peptid), a řídí tak objem plasmy.

  • Funkce mechanická – srdce přečerpává krev z žilního systému (deoxygenovanou) do plic, a redistribuuje krev z plic (oxygenovanou) do systémového řečiště
  • Funkce endokrinní – srdce funguje také jako endokrinní žláza. Produkuje dva peptidy, které regulují množství / objem plazmy. Objem plazmy je regulován skrze působení peptidů na ledviny (ANP a BNP). Kdy je ledvinami poté vylučováno více sodíku (natriureza) a vody (sodík ji bere s sebou jelikož je osmoticky aktivní) a tím se sníží objem plazmy. Oba peptidy jsou srdcem secernovány při nadměrném rozepnutí síní a komor (zejména pravé síně). V klinické praxi se používají jako markery srdečního selhání.
Advertisement