Možnosti ATB léčby u novorozenců a těhotných žen

Nejbezpečnější je podávání penicilinu a cefalosporinů. Dobře snášeny jsou také makrolidy a to zejména azithromycin. U makrolidů se snažíme nepodávat klarithromycin, jež má horší bezpečnostní profil oproti ostatním.

 1. trimestr
 • PNC
 • cefalosporiny
 • linkosamidy
 1. trimestr
 • PNC
 • cefalosporiny
 • linkosamidy
 • makrolida (azithromycin)
 1. trimestr
 • stejné jako druhý

Zcela kontraindikovány jsou co- peniciliny. Kys. klavulanová a tazobaktam totiž vykazují teratogenní účinky. Stejně tak nepodáváme aminoglykosidy a tetracykliny. tetracykliny nepodáváme až do 8 let věku pacienta. Další skupinou, která není využívána v graviditě a u dětí jsou fluorochinolony.

Vzhledem k omezené možnosti užití určitých velmi účinných ATB během raného dětství a v graviditě udáváme některé stavy a jejich léky volby.

 1. novorozenecká sepse

– amoxicilin + gentamicin

 1. novorozenecká purulenta

– cefotaxim + ampicilin

Advertisement