Očkování v ČR kromě povinného očkovacího kalendáře

Očkování v ČR můžeme rozdělit do několika skupin dle způsobu úhrady a volby pojištěnce.

 1. povinné -> musí absolvovat všichni, hrazeno ze zdrojů veřejného pojištění
 2. doporučené -> lze aplikovat pojištěnci na jeho žádost a je hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotnictví
 3. mimořádné -> o indikaci rozhoduje místní epidemiolog, povinné při nařízení
 4. zvláštní -> určenné pro jistou skupinu lidí, nejčastěji pracovní (lékaři, hasiči…), hrazeno z veřejného pojištění
 5. na žádost klienta -> cestovatelské, volitelné vakcíny

Doporučené

 1. pneumokok
 • hlavně pro gerontopacienty a zdravotnický personál
 • imunodeficitní pacienti
 • na výběr z několika vakcín
  • konjugovaná
  • polysacharidové části pouzder pneumokoků
 • imunita (5 let)
 1. chřipka
 • pro gerontopacienty, pacienti s těžškým respiračním onemocněním, lékaři, hasiči, bezpečnostní složky
 • vakcíny se připravují dle antigenní struktury kmenů minulého roku, snažíme se tedy předpovídat, jaká varianta přijde
 • diskutuje se její účinnost
 • imunita je krátkodobá (1 rok)

Zvláštní

Bezplatné pro osoby, které mají zvýšené riziko nákazy a pro osoby, které jsou strategické pro zajištění státu (bezpečnostní a záchranný systém).

 1. hep B
 • vakcína připravená kvasinkou a genovou terapií
 • imunita nejspíše doživotní
 1. chřipka

Na přání 

Jedná se o skupinu očkování, která jsou určena pro obyvatele, kteří si o jejich aplikaci požádají a uhradí je z vlastních zdrojů. Druhou skupinou jsou cestovatelé, kteří mají některá očkování povinná (žlutá zimnice a meningokok W135 při cestě do Mekky).

 1. klíšťová encefalitida
 • 3 dávky
 • přeočkování 5 let
 1. hep A
 • 2 dávky
 • přeočkování po 10 letech
 1. meningokok
 • několik vakcín podle typyů
 • u nos nejvíce typ B -> proti němu vakcína od 2013
 • nejvíce profitují děti před nástupem do kolektivu, mirkobiologové, lékaři, asplenici
 1. cestovatelské
 • žlutá zimnice
 • meningokok W135
 • HVA, HVB, tyfus, cholera
Advertisement