Hemianopsie

hemianopsie – výpadek poloviny zorného pole, rozlišujeme homonymní vs. heteronymní

  • homonymní – na obou stranách stejná část zorného pole
  • heteronymní – rozdílná část zorného pole na obou stranách