Anestezie u pacientek s HELLP a preeklampsií

Poskytování aneteziologické péček jak pacientkám s HELLP tak s preeklampsií může být velmi obtížné. Jasná doporučení, zatím nejsou formulována a je potřeba více studií abychom mohli některý ze způsobů označit jako nejlepší a podpořit ho podle standardů evidence based medicine.

V proběhlých studiích nebyl významný rozdíl komplikací mezi celkovou anestezií a užitím neuroaxiální blokády a u této skupiny pacientek. Nicméně jako bezpečnější a výhodnější se prozatím jeví užití celkové anestezie s RSI (rapid sequence induction) a orotracheální intubací. Měli bychom se snažit užívat léky a metody, které drží stabilní oběh, abychom minimalizovaly dopady změn v oběhu na již tak kompromitovanou placentu.

Článek typu report case k této problematice zde

Advertisement