Hluboká žilní thrombosa u ortopedických výkonů

Hluboká žilní trombosa je stav, kdy dochází ke vzniku thrombu v žilním systému, nejčastěji na dolní končetině.

Thrombembolie je stav, kdy dojde k odpojení kusu vzniklého thrombu, který cestuje směrem k srdci a embolizuje nejčastěji do plic. Pokud zůstává otevřené foramen ovale (foramen ovale patterns) může dojít také k systémové embolizaci (paradoxní embolie). Kdy nejzávažnější je embolizace do cév zásobujících CNS.

Podkladem pro vznik trombozy a následně embolie je zejména zpomalení rychlosti toku krve v dolní končetin během perioperačního období a celková zánětlivá reakce na inzult (Virchowova trias -> 1. stáza krve, 2. porušení endotelu, 3. hyperkoagulační stav).

Neuroaxiální blokády snižují riziko hluboké žilní trombozy několika mechanismy.

  • snižují zánětlivou odpověď organismu na insult -> zánětlivá odpověď je prokoagulační stav
  • snižují vyplavení stresových hormonů
  • zvyšují průstok krve v dané oblasti

Vzhledem k podávání LMWH profylakticky je třeba brát v úvahu, kdy pacient dostal poslední dávku a kdy je možné zavést neuroaxiální blokádu.

  • Epidurální punkci lze provést 10 – 12 hodin po posledním podání profylaktické dávky LMWH a zároveň další dávku podat nejdříve za 4 hodiny po epi punkci, stejná pravidla platí pro extrakci epi katetru (zvýšené riziko vzniku epidurálního hematomu), pokud je LMWH podáván dakrát denně neměl by být epidurální katetr zavedený a měl by se extrahovat nejméně 2 hodiny před první dávkou LMWH.