Anatomie a funkce míchy

Mícha je prodlouženou částí CNS. Vede od úrovně C1 až k obratlovému tělu L2. V celém jejím průběhu je kryta mozkovými obaly. Ty překrývají i kořeny odstupujících míšních nervů (až do opuštění páteřního kanálu skrze foraminum intervertebrale). Uvnitř těchto obalů je mícha uložena v mozkomíšním moku. Kaudálně od úrovně L2 míšní nervy vytváří tzv. kauda equina (svazek volných míšních kořenů).

Míšní nervy jsou tvořeny spojením předního a zadního míšního kořene (radix posterior a radix anterior). Funkčně je mícha dělena na míšní segmenty. Jeden míšní segment je úsek ve kterém se sbíhá jeden míšní nerv. Celkem je rozdělena do 32 segmentů.

Míchu můžeme rovněž rozdělit do několika částí podle toho jaké provazce v ní probíhají. Postranními provazci běží dráhy zpracovávající vjemy jako je bolest či vnímání tepla a chladu. Předními provazci procházejí vlákna motorických drah. Tyto dvě oblasti jsou pro nás nejvýznamnější.

Funkce míchy je dvojí. Za prvé funkce převodní a za druhé funkce reflexní. Mícha tvoří společně s nervosvalovou ploténkou a motorickými nervy jeden celek. Základní reflexy jsou zpracovány míchou a pouze podléhají inhibici z vyšších korových oblastí.

Advertisement