Anestezie mimo operační sál / Office-Based Anesthesia (OBA)

Anestezie mimo operační sál u nás nemá ustálenou definici. Nejčastěji je chápána jako anestezie, která je poskytována mimo obvyklé prostory jako je operační sál.

American Society of Anesthesiologists se tomuto tématu věnuje podstatně více a vzhledem k počtu sledovaných událostí vydala své Guide Lines. Ty jsou dostupné zde.

Nejčastějším typem anesteziologické péče mimooperační sál je analgosedace. Dále se poskytuje mimo op sál celková anestezie a méně poté zavedení periferní nervové blokády.

Výkony během kterých je poskytována anesteziologická péče mimo operační sál probíhají jak v nemocnicích tak v privátní sféře. Nejčastěji se jedná o výkony v těchto oborech 

  • radiologie – sedace k vyšetření CT, MRI, RFA, punkce, drenáže, embolektomie
  • onkologie – biopsie, brachyterapie, radioterapie
  • stomatologie – extrakce zubů, kostních cyst
  • gastroenterologie – fibroskopie
  • psychiatrie – elektrokonvulzoterapie
  • dermatologie – menší korekční výkony
  • chirurgie – převazy, malá dětská chirurgie

V dnešní době zažíváme velký nárůst právě těchto výkonů. Velký podíl tvoří právě rychle se rozvíjející obor intervenční radiologie a narůstající poptávka po sedacích v privátních stomatologických ambulancích.

I přesto, že poskytování anesteziologické péče probíhá v neobvyklých místech je potřeba dodržet zásady bezpečné anestezie. Anestezie mimo operační sál nemá snížená kritéria na bezpečnost pacienta oproti anestezii na operačním sále. Nejvíce je opomíjena monitorace – EtCO2, EKG, NIBP, SpO2, TOF a další.

Dalším důležitým aspektem anesteziologické péče mimo operační sál je rovněž správná volba výkonu a pacienta. Pacienti podstupující ambulantní péči by měli mít kompenzovaný svůj zdravotní stav tak aby se minimalizovala rizika výkonu a anestezie. Důležité je rizika vždy předvídat a to zejména vzhledem k faktu, že pomoc i v nemocnicích je zpravidla méně dostupná než na operačním sále.

Nejčastější závažné komplikace jsou spojeny s respiračním systémem. Jedná se hlavně o hypoventilaci při přetrvávání sedace i po ukončení výkonu, příliš vysoké míry sedace během výkonu za spontánní ventilace. Mimo operační sál se každoročně stává nejvíce sledovaných události. Mezi častější komplikace dále rovněž patří záměna léčiv a poškození pacienta vzhledem k špatné práci s přístrojovým vybavením.

Advertisement