Organický syndrom

Někdy též organický psychosyndrom a nově prefrontální syndrom. Zde se jedná o změny psychiky na podkladě organických lézí např. tumory.