Tramadol

  • jedná se o atypické opiodní analgetikum s nízkou afinitou k ný opiodním receptorům
  • jeho analgetický efetk je dobrý -> nejspíše zprostředkovaný hlavně neopiodními mechanismy
  • má dobrý bezpečnostní profil, nevyvolává obstipaci a netlumí dýchání, vyjádřený je však emetický efekt kdy pacienti často popisují nevolnost a často zvrací
    • zde je důležité myslet na podání tramadolu v pomalé i.v. infuzi, nežádoucí nauzea a vomitus jsou až u 30% pacientů
  • celková denní dávka činí maximálně 400 mg
  • jednotlivá  dávka činí dle intenzitiy bolesti 50 – 100 mg, lze podat každých 4 – 6 hodin
Advertisement