Vaskulární parkinsonský syndrom

Jedná se o sekundární parkinsosnký snydrom (viz. parkinsonský sy) na podkladě subkortikální aterosklerotické encefalopatie. Není tedy zásah bazálních ganglií, nýbrž subkortikální oblasti. Klinicky se nejvíce projeví jako porucha chůze.